Hakikat Keta'atan dan Ibadah - HWMI.or.id

Sunday 28 June 2020

Hakikat Keta'atan dan Ibadah

Ayyuhal Walad #12

Wahai Anakku,

Pokok dari segala ilmu adalah jika dirimu mengetahui hakikat ketaatan dan ibadah, Apakah sebenarnya hakikat keduanya?

Ketahuilah!

Bahwa ketaatan dan ibadah itu harus mengikuti jalan yang telah digariskan Allah swt dan Rasul-Nya, didalam semua perintah dan larangan, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Maksudnya, setiap perkara yang kau ucapkan dan engkau lakukan serta engkau tinggalkan harus mengikuti syara’, seperti jika dirimu puasa pada waktu hari raya, hari-hari tasyriq, (walaupun puasa itu boleh tapi saat dilakukan di hari-hari yang dilarang oleh syara’) maka apa yang engkau lakukan termasuk orang yang bermaksiat.

Atau engkau melaksanakan sholat, tapi baju yang engkau pakai adalah baju ghosob, walaupun bentuknya berupa ibadah namun dilaksanakana dengan cara yang tidak sesuai dengan syara’, maka engakan akan mendapatkan dosa. (azf)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda