Imam As-Syibli : Intisari Ilmu dalam menempuh jalan keselamatan - HWMI.or.id

Tuesday, 7 July 2020

Imam As-Syibli : Intisari Ilmu dalam menempuh jalan keselamatan


Ayyuhal Walad #14

Sahabat HWMI

Imam Al-Ghazali mengisahkan sebuah kisah kepada santri beliau tentang Imam As-Syibli dalam menuntut ilmu, terutama ilmu hadits sebagaimana kisah berikut:

Diceritakan, bahwa Imam as-Syibli Rahimahullah pernah berkhidmah (mengabdi) pada 400 guru dan beliau mengatakan : “ aku telah membaca 4000 hadits, kemudian aku pilih satu hadits dari 4000 hadits itu untuk aku amalkan, karena setelah aku renungkan maka aku menemukan keselamatan terdapat dalam satu hadits tersebut, ilmu ‘ulama terdahulu dan ulama mutakhirpun masuk dalam hadits tersebut, maka aku cukupkan dengan satu hadits itu. hadits itu adalah sabda Rasulullah saw pada seorang sahabatnya yang artinya ; bekerjalah untuk duniamu, sesuai lamanya engkau bertempat tinggal didalamnya, dan beramallah untuk akhiratmua sesuai keabadianmu didalamnya, dan beramallah untuk Allah swt sesuai kebutuhanmua pada-Nya, dan beramallah karena neraka sesuai kemampuanmu menahan panasnya”.


Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda