Kenapa Yahudi Menciptakan Wahabi ? - HWMI.or.id

Friday 17 July 2020

Kenapa Yahudi Menciptakan Wahabi ?


(Sejarah Wahabi diYahudikan oleh Yahudi)

Yahudi adalah bangsa Israel  yang sangat benci kepada Tuhan Nabi Muhammad SAW hanya karena Nabi akhir zaman itu bukanlah lagi dari Kalangan BANI ISRAEL.

Mereka bangsa yang terlalu tinggi asobiahnya, sehingga mereka sanggup bermusuhan dengan Tuhan. Sebab itu mereka cetuskan Ajaran anti Tuhan- anti Islam, sekularisme dan menyebarkannya ke seluruh dunia.  Yahudi juga dikenali sebagai Zionis. gerakan ini mula di susun rapi setelah Theodore Herl (penggagas organissasi yahudi internasional) menulis buku “Negara Yahudi” pada tahun 1896.

Konsep ZIONISME

yang menganggap kaum yahudi adalah bangsa terpilih, bangsa yang berkuasa dan terunggul untuk memerintah dunia ini, dari bukit Zion atau sion di Jarussalem sebagai pusat pemerintah yahudi.

Disinilah terletaknya Masjidil Aqsa yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim AS, ia adalah tapak bersejarah bagi semua agama samawi. Namun, karena Yahudi dan Kristen menolak Nabi Muhammad SAW, maka Baitul Maqdis menjadi rebutan antara Yahudi, Kristen dan Islam.

Baitul maqdis adalah kota ketiga terbesar umat Islam setelah Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawarah.
Makkah Al-Mukarramah

Terdapat kabah dan masjidil Haram,

anah kelahiran Rasulullah SAW

Tapak kenabian Muhammad SAW.

Madinah Al-Munawarrah

Terdapat Masjid Nabawi.

Terdapat jasad Rasulullah SAW.

Berdirinya Daulah Islam pertama dimana Yahudi terhalau dari Haramain (Makkah dan Madinah).

Baitul Maqdis

Terdapat masjidil Aqsa

Kiblat pertama umat islam sebelum pindah ke Masjidil haram

Negeri Isra dan mi’raj, tempat perhentian terakhir sebelum Rasulullah SAW Mi’raj Ke Sidratul Muntaha.

Pada tahun 639 M dibawah pemerintahan khalifah Umar bin Khatthab, Gubernur Amru bin Ash berhasil menguasai Baitul Maqdis dengan aman damai.

Pada tahun 1099 M perang salib pertama, Baitul maqdis jatuh ketangan orang-orang kristen.

Pada tahun 1189 M Sultan Salahuddin Al-Ayubi berhasil mengusai kembali Baitul Maqdis dari tangan Richard The Lion Heart.

Maka sempurnalah tiga kota suci ini berada dalam khalifah Islamiyah hingga tahun 1917 M.
Dendam Yahudi terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam semakin mendalam. Satu konspirasi dirancang begitu rapinya untuk mennentang kebangkitan Islam dari dalam. Yahudi mendirikan pusat Studi Islam untuk melatih agen-agen intelejen rahasia untuk menyusup ke dalam masyarakat islam.

Tahun 1822 didirikan “Society Asiatic of Paris, di Paris”. Tahun 1823 Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland didirikan di Inggris; Tahun 1842 American Oriental Society, didirikan di Amerika; Tahun 1916 University Of london mendirikan School Of Oriental Studies sekarang menjadi SOAS (School of Oriental and African Studies).

Agen-agen Orientalis itu dihantar ke negara-negara Islam dan untuk menyamar sebagai Ulama.

Di antara tokoh-tokoh orientalis dari Yahudi dan Kristen yang menyusup ditengah-tengah umat islam adalah Mr. Hempher (Syaikh Muhammad Majmui) pada tahun 1710 dikirim oleh Inggris ke Mesir, turki, iraq, hijjaz dan sekitarnya.
Mr. Christiaan Snouck Hurgronye (Syaikh Abdul Ghaffar) 1857-1936) dikirim ke Aceh dan Nusantara. Duncan Black MacDonald (1863-1943) dikirim ke Amerika dan menjadi rujukan cendikiawan Islam dari seluruh dunia.

WAHABI DICIPTA YAHUDI WAHABI SATU KONSPIRASI MENJATUHKAN ISLAM DARI DALAM

Apa itu WAHABI?
Wahabi adalah satu pemahaman yang didirikan oleh Muhammad Bin Abdul Wahab.

Pemahaman ini dinisbahkan atas nama bapaknya Abdul Wahab kepada WAHABI, Tidak kepada namanya sendiri yaitu Muhammad. ini karena kesepakatan Ulama supaya Umat Islam tidak keliru dengan pemahaman yang dibawa Oleh Muhammad bin Abdul wahab dan Ajaran yang dibawa oleh Nabi
Muhammad SAW. Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang Lemah Ingatan dan Gagap. Ayah dan Kakaknya sendiri menganggap beliau tidak waras.

Muhammad bin Abdul wahab sangat terpengaruh dengan ajaran Ibnu Taimiyah yang mempunyai pemahaman Mujassimah. kemudian dia mengembara dan belajar di BASRAH. berguru dengan Syaikh Muhammad Al-Majmui yaitu Mr. Hempher (orang yahudi yang menyamar sebagai ulama).
Dia adalah seorang yang pakar ahli bahasa Arab, Turki, Parsi dan telah lama mempelajari islam.

Mr. Hempher mengasuh Muhammad bin Abdul Wahab dengan hadiah Mut’ah dua orang agen perempuan Yahudi yang menyamar sebagai muslimah. Maka dengan Mudah Yahudi mengatur untuk mengajar Muhammad Bin Abdul wahab tentang pemahaman yang baru yang sesuai dengan rancangan yahudi.
Dengan ajaran yang baru itu, Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke kampungnya, namun ditentang dan diusir oleh bapaknya, seorang Ulama Sunni (Ahlus Sunnah Wal Jama’ah).

KERJASAMA YAHUDI, KELUARGA AL-SAUD DAN GOLONGAN WAHABI MEMBENTUK KERAJAAN ARAB SAUDI

Selepas diusir oleh ayahnya, Muhammad bin Abdul Wahab terus menyebarkan ajarannya itu ke seluruh Najd. Perjuangan yang disebarkan oleh muhammad bin Abdul Wahab itu dipantau oleh Mr. Henpher dan didukung oleh kerajaan Inggris. Muhammad Bin Abdul Wahab membawa misi Yahudi kepada pemimpin-pemimpin Arab.

Pada Tahun 1747 Muhammad Bin Abdul Wahab bertemu dengan Muhammad bin Sa’ud, dia adalah keturunan Yahudi. Maka bergabunglah Muhammad Bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Sa’ud untuk mengembangkan ajaran wahabi. Diantara ajaran wahabi adalah, Siapa yang tidak ikut wahabi di anggap SESAT, KAFIR, HALAL DARAH dan HARTANYA DIRAMPAS.

Dengan fatwa Wahabi ini, maka orang-orang yang tidak ikut dengan Wahabi akan dibunuh dan hartanya dirampas.

Kaum Wahabi melancarkan Perang didalam dan diluar wilayah Najd, seperti Yaman, Hijjaz, daerah sekitar Syria, dan Irak. Mereka membantai 300 lelaki wilayah kota Al-Ahsa dan merampas harta milik mereka.

Pasukan Muhammad Bin Sa’ud dan Muhammad Bin Abdul Wahab terus melakukan kekejaman keseluruh Arab. Siapa yang taat kepada ajarannya wajib berbai’at, bila melawan wajib dibunuh dan harta miliknya dirampas.
Diantara Umat Islam yang paling banyak dibunuh oleh pasukan ini adalah keturunan Rasulullah SAW. 

Namun ada diantara keturunan Rasulullah SAW ada yang sempat melarikan diri ke Malaysia dan Indonesia.
Peninggalan Rasulullah SAW dimusnahkan supaya Umat Islam tidak lagi mengagungkan dan memuliakan Rasulullah SAW dan keturunannya.

Pada Tahun 1793 Muhammad Bin Abdul Wahab meninggal dunia, namun ajaran Wahabi semakin berkembang dengan dukungan dan bantuan keluarga Muhammad Bin Sa’ud, kerajaan Inggris dan Yahudi. Dinasti As-Sa’ud dan golongan Wahabi terus meluaskan jajahannya hinga pada tahun 1912, dan berhasil menguasai seluruh Najd.

YAHUDI MENCETUSKAN REVOLUSI ARAB UNTUK MENJATUHKAN EMPAYAR ISLAM UTSMANIYYAH

Ketika pemimpin Empayar Utsmaniyyah telah diserang oleh Penyakit Al-Wahan. Agenda Yahudi seturusnya adalah menggantikan pemerintahan para syarif Makkah yang bertindak sebagai penjaga Haromain.
Yahudi melantik satu agen Yahudi untuk masuk kedalam bangsa Arab. Agen ini ialah Sainstis yang menguasai 6 bahasa Dunia, termasuklah bahasa Arab. Yahudi melihat dan memilih siapakah Tokoh Bangsa Arab yang Inginkan kekuasaan.

Ditemukan tokoh Sherif Hussin, wakil empayar Utsmaniyyah di haromain. Yahudi berhasil menghasut dan menipu Sherif Hussain untuk membebaskan diri dari Empayar Islam Utsmaniyyah. Yahudi menaburkan semangat Nasionalisme untuk menentang Bangsa Turki dan pemimpin empayar Islam Usmaniyyah.

Hubungan antara Yahudi dan Sherif Husain semakin sangat dekat, bahkan menjadi kawan karib putranya yang bernama Amir Faisal. Amir Faisal berpaling dan memihak kepada Inggris, sejak dari itulah kerajaan Arab jadi Tali barut Inggris. Atas nasihat Yahudi, Sherif Hussain mengirim surat rahasia, untuk memohon bantuan tentara Inggris dengan menjanjikan Sherif Hussain sebagai penguasa bagi seluruh wilayah Arab, maka mudahlah bagi Yahudi mengatur keluarga ini untuk membagi-bagikan wilayah-wilayah sesuai dengan perancangan Yahudi.

Pada Tahun 1915 Inggris mulai menduduki kawasan Irak, akhirnya pada tahun 1917, Inggris menduduki semua kawasan Palestina. Pada tahun 1918, tentara Inggris menduduki pusat pemerintahan Turki Utsmaniyyah, yaitu Istanbul.

Perjanjian Faisal dan Weizmann ditandatangani pada 3 januari 1919 dalam persidangan Paris. Weizmann adalah presiden Pertumbuhan Zionis Dunia. Selepas perjanjian itu, Weizmann menjadi Prasiden pertama di negara Israel. Irak diserahkan kepada Amir Faisal, Jarussalem atau Palestina diserahkan kepada Kristen, Baitul Maqdis diserahkan kepada Yahudi. Pada Tahun 1922, setelah selesai perang dunia pertama, persidangan diadakan. Hasil persidangan, Sistem khilafah Islam di hilangkan.

Kedua, Khalifah dibuang keluar negara. Ketiga, Harta Khalifah dirampas. Keempat, kerajaan Turki Baru didirikan atas dasar Sekular dibawah pimpinan Mustafa Khamar. Negara-negara jajahan Turki utsmaniyyah di ambil Alih sebagai jajahan Inggris, prancis dan Italia.

Yahudi Melantik Wahabi sebagai Penguasa Haromain (Makkah dan Madinah) Setelah jatuhnya Empayar Utsmaniyyah, Negara-negara kecil seperti Kuwait, Yaman, dan lain-lain diserahkan kepada khabilah-khabilah yang dipilih oleh yahudi.

Negara-negara kecil itu, semua takluk kepada jajahan Inggris, Prancis dan Italia. Janji kepada Sherif Hussain untuk mengangkatnya sebagai penguasa seluruh Arab hanyalah janji Kosong.
Sherif Hussain hanya mendapat kerajaan Jordania yang kecil dan miskin. inilah Balasan bagi pengkhianat Islam. 

Pada Tahun 1925 keluarga As-Sa’ud berhasil menguasai Kota Suci Makkah dari Sherif Hussain. Pada 10 Januari 1926 Abdul Aziz As-Sa’ud dinobatkan menjadi Raja Hijjaz di Masjidil Haram – Makkah. Pada tahun 1932 setelah menguasai sebagian besar semenanjung Arab, Ibnu Sa’ud mengganti nama tanah gabungan hijjaz dan Najd menjadi Arab Saudi.

Abdul Aziz ibnu Sa’ud kemudian menobatkan dirinya sebagai Raja Arab Saudi dengan dukungan Pihak Kerajaan Inggris. Pemahaman Wahabi menjadi Agama Resmi Arab Saudi dan dikembangkan ke seluruh dunia.

MENGAPA YAHUDI MENCIPTAKAN WAHABI?

Yahudi sangat Faham, karena kekuatan umat Islam adalah pada kekuatan Rohnya yakni Rohnya yang sangat kenal Cinta dan Takut kepada Allah SWT, oleh kerana itu Umat islam mesti dipisahkan dari Allah SWT.

Yahudi sangat faham, bahwa kehebatan Umat Islam karena bisa menghubungkan kekuatan Roh dan kehidupan Lahir. Maka keyakinan adanya kuasa Roh dalam kehidupan Lahir itu mesti dihapuskan.

Yahudi sangat Faham, Bahwa Kunci Kemenangan Umat Islam adalah karena adanya bantuan Ghaib dari Allah SWT, maka Yahudi menghapuskan keyakinan Umat Islam kepada Perkara Ghaib Itu. Ulama Sufi dan Tarikat yang mempunyai karomah dikatakan SESAT dan SYIRIK.

Yahudi tahu, bahwa kekuatan Islam ada pada kecintaan Umat kepada Rasulullah SAW, Ahlul Bait, dan Para Sahabat Baginda SAW. Maka segala peninggalan atau amalan yang menumbuhkan kecintaan itu diMUSNAHkan dengan alasan Bid’ah, khurafat, dan Syirik serta lain-lain alasan yang diada-adakan.

Yahudi sangat faham selemah-lemah umat Islam, mereka sangat fanatik dan taat kepada para Ulama. Oleh kerana itu, Ulama baru dan Islam gaya baru mesti diciptakan yang sesuai dengan Agenda Yahudi itu.

Untuk menguasai Kota Suci Umat Islam Haromain (Makkah dan Madinah)

Yahudi tidak dapat menghancurkannya seperti tempat-tempat yang lain karena ditakutkan Umat Islam sedunia akan bangkit menentang Yahudi.

KEJAHATAN WAHABI

Membuat Fatwa setiap yang Bid’ah itu sesat dan yang sesat itu neraka.

Membuat Fatwa Umat Islam yang tidak ikut ajarannya itu Sesat, Halal Darahnya dan Hartanya dirampas.

Membunuh Keturunan Rasulullah SAW. Menghukumkan Sesat keturunan Rasulullah SAW dan Para sahabat yang Utama.

Menganggap Alam Roh Itu tidak Wujud.

Menolak adanya Alam Lahir dan Alam Roh.

Memusnahkan semua peninggalan Rasulullah SAW.

Dalam mempelajari Ilmu Usuluddin atau Tauhid menganut fahaman Ibnu Taimiyyah, yang menganggap Tuhan Itu berjisim seperti makhluk atau mujassimah.

Didalam Fiqih dibenarkan mencampur adukan dan meninggalkan madzhab.

Mengambil Sumber Al-Quran dan Hadits tanpa ijma’ Ulama dan Qiyas.

Melarang keras Umat Islam berdo’a dengan tawassul (perantaraan).

Melarang menziarahi Kubur sekalipun Makam Nabi muhammad SAW.

Menghancurkan bangunan tempat lahir Nabi SAW.

Melarang memuji-muji Nabi seperti baca Qasidah, berzanji, Burdah, tahlil, dan sebagainya.

Melarang Umat Islam merayakan dan memperingati Maulidur Rasul, Isra Mi’raj, dan semua perayaan hari kerayaan Islam yang lain.

Melarang belajar Sifat 20 dan menuduh sesat faham Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al-Muntaridi, yaitu faham Kaum Ahlus sunnah Wal Jama’ah.

Melarang Amalan Tarikat, Umpamanya Tarikat Qodiriyyah, Naqsabandiyyah, Syadziliyyah dan tarikat lainnya.

Mengundang Amerika untuk mengeksport kekayaan minyak di timur tengah.

Berkomplot dengan Amerika membuat pengkalan tentara di Arab Saudi.

Meminta bantuan tentara bersekutu dalam perang, untuk menghancurkan Saddam Hussain.

Mencetuskan Gerakan Teroris seperti Al-Qaeda, dan lain-lain, untuk memburukkan citra Islam.

Mengubah Arab menjadi Negara Yahudi, dan Haromain menjadi Kota Yahudi, dan lain-lain kejahatan yang merupakan konfirasi Yahudi seperti Punk, Skin Head, Black Metal, Chikano dan lain-lainnya. yakni Untuk menghapuskan keyakinan dan cinta Umat Islam kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. supaya umat islam mengikuti cara hidup yahudi dan meninggalkan Tuhan Nabi Muhammad SAW.

Jelaslah bahwa tujuan Wahabi adalah untuk meninggalkan Allah SWT dan Rasulullah SAW dan mengikuti Yahudi. Wahabi adalah buatan Yahudi.

Siapakah yang akan memerangi Wahabi?

Wahai Umat Islam seluruh Dunia, Setelah kita tahu Rahasia ini, Marilah kita perangi Wahabi dan Yahudi dengan Langkah-langkah Ini.

Jangan terpengaruh dengan Ajaran ini, jaga diri dan keluarga Anda dari aliran Ini.

Berpegang teguhlah kepada Ahlus Sunnah Wal Jamaah yaitu Aqidah yang dibawa Imam Abu Hassan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur Al-Muntaridi.

Kuatkan Hubungan dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW, Kuatkan Hablum minallah dan Hablum minan Nas.

Berfiqih dengan salah satu madzhab yang 4 yaitu Syafi’i, Maliki, Hanbali dan Hanafi. jangan dicampur-campur.

Lawanlah Hawa Nafsu Buang segala Sifat Jahat dalam Diri Kita dengan berTasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi.

Amalkan wirid dan dzikir secara berdisiplin dan istiqamah atau amalkan Tarikat yang ada Mursyid.

Jangan Mudah terpancing tawaran manis wahabi.

Jangan sekali-kali terlibat dengan gerakkan militan.

Banyaklah bertaubat atas dosa-dosa sendiri dan dosa Umat Islam.

Berdoalah kepada Allah SWT supaya Allah SWT segera mengirim pemimpin yang membawa kebenaran untuk menentang Wahabi dan menghapuskan ajaran ini.

Semoga bermanfa’at dan bisa membentengi kita dari VIRUS WAHABI

www.hwmi.or.id

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda