Panglima Tertinggi Banser - HWMI.or.id

Monday 6 September 2021

Panglima Tertinggi Banser

 


● Panglima tertinggi Banser adalah Seorang Habib, Ulama besar Pemimpin Thariqah se-Dunia.

Beliau adalah MAULANA AL-HABIB MUHAMMAD LUTHFI Bin ALI Bin YAHYA mengambil Thariqah dan hirqah Muhammadiyah dari para Tokoh Ulama. 

Dari guru²nya beliau mendapat ijazah untuk membai'at dan menjadi Mursyid.

Di antara Guru²nya itu adalah:

◆》Thariqah Naqsyabandiah Khalidiyah dan Syadziliah al ‘Aliyah:

Dari Al-Hafidz al-Muhadits al-Mufassir al-Musnid al-Alim al-Alamah Ghauts az-Zaman Sayidi Syeikh Muhammad Ash’ad Abd-Malik bin Qutb al-Kabir al-Imam al-Alamah Sayidi Syekh Muhammad Ilyas bin Ali bi Hamid.

◆》Naqsyabandiyah al-Khalidiyah:

Sayidi Syeikh ash’ad Abd Malik dari bapaknya Sayidi Syekh Muhammad Ilyas bin Ali bin Hamid dari Quth al-Kabir Sayid Salaman Zuhdi dari Qutb al-Arif Sulaiman al-Quraimi dari Qutb al-Arif Sayid Abdullah Afandi dari Qutb al-Ghauts al-Jami’ al-Mujadid Maulana Muhammad Khalid sampai pada Qutb al-Ghauts al-Jami’ Sayidi Syah Muhammad

Baha’udin an Naqsyabandi al-Hasani.

◆》Syadziliyah :

Dari Sayidi Syekh Muhammad Ash’Ad Abd Malik dari al-Alim al-Alamah Ahmad an Nahrawi al-Maki dari Mufti Mekah-Madinah al-Kabir Sayid Shalih al-Hanafi رضي الله تعالى عنه .

◆》Thariqah al ‘Alawiya al ‘Idrusyiah al ‘Atha’iyah al-Hadadiah dan Yahyawiyah:

Dari al-Alim al-Alamah Qutb al-Kabir al-Habib ‘Ali bin Husain al ‘Athas.

Afrad Zamanihi Al-kabir Aulia al-Alamah al-habib Hasan bin Qutb al-Ghauts Mufti al-kabir al-habib al-Iamam ‘Utsman bin Abdullah bin ‘Aqil bin Yahya Bâ ‘Alawi.

Al-Ustadz al-kabir al-Muhadits al-Musnid Sayidi al-Alamah al-Habib Abdullah bin Abd Qadir bin Ahmad Bilfaqih Bâ ‘Alawi.

Al-Alim al-Alamah al-Arif billah al-Habib Ali bin Sayid Al-Qutb Al-Alamah Ahmad bin Abdullah bin Thalib al ‘Athas Bâ ‘Alawi.

Al-Alim al-Arif billah al-Habib Hasan bin Salim al ‘Athas Singapura.

Al-Alim al-Alamah al-Arif billah al-Habib Umar bin Hafidz bin Syekh Abu Bakar bin Salim Bâ ‘Alawi.

Dari Guru² tersebut beliau mendapat ijaZah menjadi Mursyid, hirqah dan ijazah untuk bai'at, talqin dZikir khas dan ‘Am.

◆》Thariqah Al-Qadiriyah  an-Naqsyabandiyah:

Dari Al-Alim al-Alamah tabahur dalam Ilmu Syaria’at, Thariqah, Hakikat dan Tashawwuf Sayidi al-Imam ‘Ali bin Umar bin Idrus bin Zain bin Qutb al-Ghauts al-Habib ‘Alawi Bâfaqih Bâ ‘Alawi Negara Bali. 

Sayid Ali bin Umar dari Al-Alim al-Allamah Auhad Akabir Ulama Sayidi Syeikh Ahmad Khalil bin Abd-Lathif  رضي الله تعالى عنه Bangkalan.

Dari kedua Gurunya itu, al-Habib Muhammad Luthfi mendapat ijazah menjadi Guru Mursyid, hirqah, talqin dzikir dan ijazah untuk bai’at talqin.

◆》Jami’ut-Thuruq (semua Thariqat) dengan sanad dan silsilahnya:

Al-Imam al-Alim al-Alamah al-Muhadits al-Musnid al-Mufasir Qutb al-Haramain Syekh Muhammad al-Maliki bin Imam Sayid Mufti al-Haramain ‘Alawi bin Abas al-Maliki al-Hasni al-Husaini Mekkah.

Darinya, Maulana Habib Luthfi mendapat ijazah mursyid, hirqah, talqin dzikir, bai’at khas, dan ‘Am, kitab² karangan Syeikh al-Maliki, wirid², hizib², kitab² hadits dan sanadnya.

◆》Thariqah Tijaniyah:

Al-Alim al-Alamah Akabir Aulia al-Kiram ra’su al-Muhibin Ahli bait Sayidi Sa’id bin Armiya Giren Tegal. 

Kiyai Sa’id menerima dari dua Gurunya; pertama Syeikh ’Ali bin Abu Bakar Bâsalamah. 

Syekh Ali bin Abu Bakar Bâsalamah menerima dari Sayid ‘Alawi al-Maliki. 

Kedua Syeikh Sa’id menerima langsung dari Sayid ‘Alawi al-Maliki.

Dari Syekh Sa’id bin Armiya itu Maulana Habib Luthfi mendapat ijazah, talqin dzikir, dan menjadi Mursyid dan ijazah bai’at untuk khas dan ‘am.

Hingga kini Habib Muhammad Luthfi bin Yahya adalah Ro'is 'am JATMAN (Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah) yg berafiliasi kepada Organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU).

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda