Hukum Bersemir Hitam - HWMI.or.id

Tuesday 19 September 2023

Hukum Bersemir Hitam

Sebagian kecil ulama ada yg mengatakan menyemir rambut dengan warna hitam bagi ORANG YANG MASIH MUDA (rambutnya beruban sebagian dan giginya masih utuh) TIDAK APA-APA, demikian juga bagi PEREMPUAN....

عَنْ اِبْن شِهَاب قَالَ ” كُنَّا نُخَضِّب بِالسَّوَادِ إِذْ كَانَ الْوَجْه جَدِيدًا ، فَلَما نَغَصّ الْوَجْه وَالْأَسْنَان تَرَكْنَاهُ ”

Dari Ibnu Syihab az Zuhri, beliau berkata, “Kami semir uban dengan warna hitam ketika wajah masih tampak muda. Namun ketika wajah sudah tidak lagi muda dan gigi sudah ompong maka kami biarkan sebagaimana apa adanya” (Riwayat Ibnu Abi Ashim dalam kitab al Khidhab dan dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari).

قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِىُّ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ

Bahkan Ma’mar, salah seorang murid az Zuhri malah mengatakan, “Az Zuhri itu bersemir dengan warna hitam” (Riwayat Imam Ahmad 2/309 dengan sanad yang shahih sampai kepada Ma’mar)

عن قتادة قال : رخص في صباغ الشعر بالسواد للنساء

Dari Qatadah, seorang tabiin, beliau berkata, “Dibolehkan menyemir uban dengan warna hitam bagi perempuan” (Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam al Mushannaf no 20182).

Ishaq bin Rahuyah mengatakan membolehkan bersemir dengan warna hitam untuk wanita dengan tujuan berdandan untuk suami namun hal ini terlarang untuk laki-laki.

Akan tetapi menurut ulama yang lain tetap diharamkan (sebagian menghukumi makruh tanzih) bagi semua laki-laki, baik tua maupun muda dan juga bagi perempuan.....

Wallaahu a'lam...

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda