12 Ilmu Untuk Memahami Islam Secara Utuh - HWMI.or.id

Friday 15 July 2022

12 Ilmu Untuk Memahami Islam Secara Utuh

Dua ilmu ALAT yang menjadi alat berfikir bagi manusia: bahasa/lughah(menerima atau menyampaikan sebuah pemikiran) dan mantiq/logika(menalar dan mengambil kesimpulan dari sebuah pemikiran). 

Dua ilmu GHAYAH atau amal untuk diterapkan manusia: fiqh(amalan zahir) dan tasawuf(amalan batin). 

Dua ilmu USHUL yang menjadi pondasi berfikir manusia dalam menentukan benar dan salah: ushuluddin/aqidah(mengetahui kenapa harus bertindak) dan ushulfiqh(mengetahui bagaimana harus bertindak). 

Dua ilmu WAHYU yang menjadi rujukan manusia untuk mendapatkan petunjuk dalam hidup: al-Quran dan as-Sunnah. 

Dua ilmu WASF yang menyifati keadaan lapangan yang dihadapi manusia: tarikh(memahami masa lalu untuk diambil pelajaran) dan ilmu fitan/fitnah(memahami masa kini dan masa depan, untuk dihadapi dan dipersiapkan). 

Dua ilmu ADAB yang menjaga ilmu tetap ada: adab tahammul(mendapatkan ilmu) dan adab adaa/dakwah(menyampaikan ilmu). 

Jumlah semuanya 12. Gak boleh bagi thalibul ilm gak mempelajari 12 ilmu ini, walau tingkat paling dasar, satu saja kurang maka akan ada khalal/bermasalah untuk ilmunya dalam memahami islam, itu karena 12 ilmu ini semuanya saling terikat, dan semuanya diringkas dalam hadis jibril yang dikenal sebagai ummul hadis, induk dari segala hadis.

- Fauzan Inzaghi -

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda